Hedef Politikalarımız

Kalite Politikamız

Kalite yönetim sistemi şartlarına uyarak, etkinliği sürekli kılmak,

Etik değerlere saygılı ekip ruhu ile müşteri memnuniyetini ve potansiyelini artırmak,

Personelin memnuniyetini ve eğitimini sürekli geliştirerek sektörde rekabet gücünü artırmak,

Gelişen teknolojileri kullanarak, kolay satın alınabilir ve kullanılabilir, güvenilir çevre dostu ürünleri geliştirmek ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak,

Çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçi kuruluşlarımızın ve kuruluş dışı işbirliklerinin uzun vadeli bağlılığını artırmak,

İlgili kanun hükümleri ve standartları çerçevesinde üretim yapmak.

Çevre Politikamız

Kalite yönetim sistemi şartlarına uyarak, etkinliği sürekli kılmak,

Sürekli iyileştirmeler yaparak kirlenmenin önlenmesini sağlamak,

Doğal kaynakları en iyi şekilde kullanıp, yakıt ve enerji kaynaklarını azaltarak kullanmak,

Gelecek nesillere kaynak bırakarak, çevre kirliliğinin önlenmesini sağlamak,

İlgili kanun hükümleri ve standartlar çerçevesinde üretim yapmaktır.

İnsan Kaynakları Politikamız

Önceliğimiz en iyi yetenekleri bünyemize katmanın, geliştirmenin ve elde tutmanın yanı sıra; mutlu, güvenli ve motive edici bir çalışma ortamı sunarak çalışanlarımızın tam potansiyellerine ulaşmalarını sağlamak, yüksek performans ve sürekli gelişimi sürdürülebilir kılmaktır. Endüstri ilişkileri stratejimizin temelinde ise, vizyonumuz çerçevesinde yeni hedefler koymak, gerçekleştirdiğimiz hedeflerin daha da iyiye gitmesi için sürekli gelişim ve değişim sağlamak yer almaktadır.

İSG Politikamız

Benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. ÖZGLASS Yönetimi,tüm kazaların önlenebilir olduğuna inanmaktadır ve bu hedefe,sürekli kendini geliştirme anlayışı ve Sıfır Kaza Politikaları sayesinde ulaşılacağı bilincindedir.Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı korumaktır.